Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2011

theclamps
09:20
6007 2c83 390
Reposted fromMetaleToHuj MetaleToHuj
09:17
4654 8162 390
Reposted fromjuan juan viaMetaleToHuj MetaleToHuj
theclamps
08:59
5820 32d9 390
Reposted frommentoos mentoos

December 25 2011

theclamps
21:55
2369 b3ef 390
Reposted frommuchawmajonezie muchawmajonezie viapoppy poppy
theclamps
21:46
znaczy jak najbardziej nie zgadzam się z komentarzem, ale dwaj całujący się metale są fajni, więc repostuję 
Reposted frompoppy poppy
theclamps
21:44
9224 87ef 390
theclamps
21:43
6014 0d79 390
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viapoppy poppy
theclamps
21:06
Reposted fromcadavere cadavere viaPorcelanowa Porcelanowa
theclamps
21:05
theclamps
21:05
5205 938e
Reposted fromjerzy jerzy viaPorcelanowa Porcelanowa
theclamps
21:01
0833 7bee 390
Reposted fromTurnUp TurnUp viaPorcelanowa Porcelanowa
theclamps
21:00
1738 ca00 390
omnomnom!!! I WANT THAT CAKE!!!
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaPorcelanowa Porcelanowa
theclamps
20:59
6028 b1e8 390
theclamps
20:58
theclamps
20:54
Bo nie ma we mnie nic interesującego, nic co mogłoby Cię zaskoczyć, nie ma we mnie niczego co mogłoby powalić Cię na kolana, niczego co dałoby Ci powód do powiedzenia sobie: "kurwa jak ja kocham tą dziewczynę".
theclamps
20:54
Uniwersytety są skarbnicami wiedzy: studenci przychodzą ze szkół przekonani, że wiedzą już prawie wszystko; po latach odchodzą pewni, że nie wiedzą praktycznie niczego. Gdzie się podziewa ta wiedza? Zostaje na uniwersytecie, gdzie jest starannie suszona i składana w magazynach.
— Terry Pratchett "Nauka Świata Dysku"
Reposted fromsaphirka saphirka viaPorcelanowa Porcelanowa
theclamps
20:53
4153 c27b 390
demokracja
Reposted frompijak pijak viaPorcelanowa Porcelanowa
theclamps
20:52
7616 469c
Reposted fromkfiati kfiati viaPorcelanowa Porcelanowa
theclamps
20:51
0163 36fb 390
Reposted fromevil evil viaPorcelanowa Porcelanowa
theclamps
20:29
3543 eefb 390
Reposted fromjajebie jajebie viaPorcelanowa Porcelanowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl